Η ιαματική πηγή Ποταμίου Καρλοβάσου μεταβιβάζεται στον Δήμο
20 Απριλίου 2019
Επίσημη επίσκεψη  του Προέδρου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και Βουλευτή ν. Σάμου κ. Δημήτρη Σεβαστάκη στην Κύπρο.
20 Απριλίου 2019

Με τριάντα οχτώ θέματα συνεδριάζει την Μ. Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Σάμου

Μοιράσου το άρθρο:

Συνεδριάζει τη Μ. Τρίτη, στις 6 η ώρα  το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Σάμου με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

 1. Ορισμός δημ. συμβούλων στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2019. Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

 1. Αποδοχή των όρων ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΕΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ». Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου

 

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης «Κατασκευή και Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σάμου» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο ΦΟΥΡΝΩΝ–ΚΟΡΣΕΩΝ. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 

 1. Συζήτηση – ενημέρωση περί αποδοχής της σύμβασης παραχώρησης για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε)/ Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α) ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 

 1. Αποδοχή συμφώνου των όρων ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο ταμείο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ». Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 

 1. Συμπληρωματική γνωμοδότηση για τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης, για την ύπαρξη κατάλληλων χώρων στα για τη στέγαση των υπό ίδρυση τμημάτων. Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ

 

 1. Έγκριση Διαγράφων και νέων αιτήσεων νηπίων και βρεφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών και Bρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Σάμου.

 

 1. Κατανομή 1ης και 2ης Δόσης λειτουργικών δαπανών σε Α’ βάθμια και Β’ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτριος πρόεδρος Επιτροπής παιδείας.

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή εποχιακές η πρόσκαιρες ανάγκες για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών. Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση χορήγησης εκτάκτων χρηματικών Βοηθημάτων σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής προστασίας παιδείας & Δημόσιας Υγείας.

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ με θέμα: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2019. Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 

 1. Έγκριση απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ με θέμα Τακτοποιητική Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2019. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 

 1. Αναμορφώσεις (3η ) προϋπολογισμού Δήμου Σάμου οικ. έτους 2019. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου (Περ. 1/01-31/12/2018) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου (Περ. 1/01-31/3/2019) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχείρισης περιόδου 1-1 έως 31/12-2016 του συνδέσμου ΟΤΑ Βαθέος Πυθαγορείου. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχειριστικής περιόδου 1-1-2017εως 30-4-2019 του Συνδέσμου ΟΤΑ Βαθέος Πυθαγορείου. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστή της Δημοτικής Επιχείρησης Καρλοβάσου. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 

 1. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και εξαίρεσης της πενθήμερης εργασίας τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Χορήγηση παράτασης του έργου «Βελτίωση και στατική ενίσχυση σχολικού συγκροτήματος 1ου και 2ου Γυμνασίου Δ.Ε Βαθέος Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΑΤΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση μελέτης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΓΚΟΥ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΑ ΟΕΔΑ ΣΑΜΟΥ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση επέκτασης δικτύου ύδρευσης εκτός οικισμού Καρλοβάσου για την υδροδότηση του ακινήτου κ. Σκούρα. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Επέκταση δικτύου ύδρευσης εκτός οικισμού Καρλοβάσου για την υδροδότηση του ακινήτου κ. Χούχουλα. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση σύνταξης μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Αίτημα για επέκταση τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης του ακίνητου στη θέση «Αη Γιαννάκης» Δ/Κ Βαθέος. Εισηγητής: Νομική υπηρεσία.

 

 1. Λήψη απόφασης για την οριστική διευθέτηση αμφιδρόμησης της οδού Καλλιστράτους. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 

 1. Μετατόπιση Περιπτέρου ιδιοκτησίας Αγγέλου Τριπόδη. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 

 1. Εγκατάσταση γραμματοθυρίδων στον οικισμό Μαραθοκάμπου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 

 1. Εγκατάσταση γραμματοθυρίδων στον οικισμό Μαραθοκάμπου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ/Κ Πυθαγορείου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 

 1. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε Κοινόχρηστο χώρο.(αίτημα Αγγελικής Βαρβούνη) Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 

 1. Αίτημα για διαγραφή οφειλής τελών ύδρευσης.
 2. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

Μοιράσου το άρθρο: