Εριφύλη Χιωτέλλη “θέλουμε έναν δήμο που να μή λέει ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα , ζητήματα που συμβαίνουν στο τόπο του”
24 Απριλίου 2019
Κατασχέθηκαν κροτίδες στη Μυτιλήνη
25 Απριλίου 2019

900 .000 ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας στο Βόρειο Αιγαίο

Μοιράσου το άρθρο:

Η κατανομή 17 εκατ. ευρώ σε Δήμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. Για το νομό Λέσβου κατανέμονται 454.000 ευρώ, στο Νομό Χίου   215.000  και στο Νομό Σάμου 246.000 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, είτε σε δασικό οδικό  δίκτυο είτε από περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και εκτάσεις. Τέλος, ενισχύεται η εθελοντική δράση, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη σε εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα και την κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Αναλυτικά με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το εν λόγω ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, με σκοπό την άμβλυνση των κινδύνων, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, αλλά και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και εκτάσεις.

Επίσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων αλλά και τη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.

Τέλος, ενισχύεται η εθελοντική δράση, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη σε εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα και την κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

 

ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 20.000,00

ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 364.000,00

ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 70.600,00

Σύνολο – ΛΕΣΒΟΥ 454.600,00

ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 81.900,00

ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 148.400,00

ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 15.700,00

Σύνολο – ΣΑΜΟΥ 246.000,00

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 12.800,00

ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 187.800,00

ΗΡΩΪΚΗ ΝΗΣΟΣ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 14.600,00

Σύνολο – ΧΙΟΥ 215.200,0

 

 

Μοιράσου το άρθρο: