5 Ιουλίου 2018

Όχι της «Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου Σάμου» στην δημιουργία νέου ΚΥΤ στου Μυτιληνιούς

Κάθετα αντίθετη  τάχθηκε η «Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Σάμου»  στην Λαϊκή Συνέλευση Μυτιληνιών για το ενδεχόμενο […]