Γ.Μπουρνούς: Να σταματήσει το καταστροφικό σχέδιο συρρίκνωση των ΕΛΤΑ
14 Ιανουαρίου 2021
Επανασύνδεση ρεύματος σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες από το Δήμο Μυτιλήνης
14 Ιανουαρίου 2021

Απαλλαγή των κλειστών επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Μυτιλήνης

Μοιράσου το άρθρο:

Ο Δήμος Μυτιλήνης, στην προσπάθειά του να ανακουφίσει τους πληττόμενους επιχειρηματίες, ενέκρινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ. αριθμ. 110/3-4-2020) την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρηματιών που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του COVID-19.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και επιθυμούν την επιστροφή των σχετικών τελών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Μυτιλήνης (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Ισόγειο, Γραφείο Πρωτοκόλλου).

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

– Εξοφλημένα αντίγραφα των λογαριασμών (όλες οι σελίδες) ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου. Εάν στον λογαριασμό δεν υπάρχει σήμανση εξόφλησης, να προσκομιστεί και η απόδειξη εξόφλησης (π.χ. τράπεζας).

– Έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της (και η ημερομηνία έναρξης της διακοπής). Προσοχή: Εκτυπωμένο αντίγραφο ή στιγμιότυπο οθόνης (print screen – screenshot) από το ΕΡΓΑΝΗ.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, προτείνουμε η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά να υποβληθούν μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων και την εξόφληση όλων των λογαριασμών (της τελευταίας περιόδου) της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού παρόχου.

Η επιστροφή των τελών θα γίνει με τη διαδικασία των αχρεωστήτως εισπραχθέντων. Για διευκόλυνση των ενδιαφερόντων υπάρχει έντυπη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Μυτιλήνης (http://www.mytilene.gr) με τίτλο «Αίτηση Απαλλαγής από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού & Επιστροφή ως Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων».

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22513 50563.

Μοιράσου το άρθρο: