Χριστούγεννα στη Φίλια
3 Δεκεμβρίου 2019
Επιλέξιμος ο ΦΠΑ για τα αλιευτικά καταφύγια Ν. Κούταλης- Κοντιά
3 Δεκεμβρίου 2019

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα χωριά που πλημμύρισαν στη Λήμνο

Μοιράσου το άρθρο:

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τη Δημοτική Ενότητα Νέας Κούταλης και τις Κοινότητες Αγίου Δημητρίου, Ατσικής, Σαρδών, Δάφνης και Καταλάκκου, κήρυξε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με την αριθ. 8489/27-11-2019 απόφασή της, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το οποίο υπεβλήθη από τον Δήμο Λήμνου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου.

Ο Δήμος Λήμνου θα κινήσει άμεσα όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών σε κατοικίες,  προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που επλήγησαν, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1699Β΄/2019).

Περαιτέρω πληροφορίες  θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση, ενώ οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και στο τηλ. 22540-26650.

Επίσης, στους παραγωγούς των Δημοτικών Ενοτήτων, Ατσικής και Νέας Κούταλης, που επλήγησαν από την θεομηνία της 25 ης Νοεμβρίου 2019 ανακοινώνεται ότι μπορούν να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειές τους καθώς και τις καταστροφές που υπέστησαν στο πάγιο κεφάλαιό τους όπως θερμοκήπια, μάντρες, αποθήκες και αποθηκευμένα προϊόντα, εφόσον για το πάγιο κεφάλαιο έχει πληρωθεί ασφάλεια στον ΕΛΓΑ και η ζημιά του είναι πάνω από το 30%.
Οι δηλώσει θα γίνονται στους ανταποκριτές του Ε.Λ.Γ.Α. στα κατατόπους Δημοτικά καταστήματα έως και την 10 η Δεκεμβρίου 2019
Απαραίτητα στοιχεία: 1) Δ.Α.Τ.
2) Α.Φ.Μ.
3) Λογαριασμό Τραπέζης
4) Αντίγραφο δήλωσης ΟΣΔΕ 2019
Πληροφορίες για την Δημοτική Ενότητα Ατσικής 2254350600
Πληροφορίες για την Δημοτική Ενότητα Νέας Κούταλης 2254350516 / 517

Μοιράσου το άρθρο: