Εντάχτηκε οριστικά η «Ανάπλαση- Πλακόστρωτα Δρόμων Πυθαγορείου»,
15 Απριλίου 2019
Υποδέχεται ο Δήμος τους πρώτους Ολλανδούς επισκέπτες
15 Απριλίου 2019

Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Σάμου

Μοιράσου το άρθρο:

Σε  δύο οδικούς άξονες αυτόν της  Εθνικής Οδού Σάμος-Καρλόβασι και της Επαρχιακής οδού Σάμος-Πυθαγορείου,αφορά το  έργο προϋπολογισμού 735.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 4: «Συμπλήρωση-ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την Ανάπτυξη και την απασχόληση».

«Ξεκινάει σήμερα ένα σημαντικό και χρήσιμο έργο που θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό μας δίκτυο. Εάν ληφθεί υπόψη και το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης, το μεγαλύτερο που έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα στο νησί μας  που και αυτό ξεκινάει άμεσα με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και το οποίο προβλέπει παρεμβάσεις στο σύνολο του επαρχιακού δικτύου σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα, μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι με την ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων θα έχουμε μια πραγματικά ουσιαστική αναβάθμιση του δικτύου στο σύνολό του», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Νίκος Κατρακάζος κατά την έναρξη των εργασιών

Τα έργα αφορούν :

  1. Κατακόρυφη Σήμανση

Στα πλαίσια της κατακόρυφης σήμανσης προβλέπεται η τοποθέτηση πινακίδων κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών.

  1. Οριζόντια Σήμανση

      Η οριζόντια σήμανση αφορά την διαγράμμιση του οδοστρώματος και την τοποθέτηση ανακλαστήρων.

  1. Ασφάλιση (στηθαία και απολήξεις)

      Η συγκεκριμένη επέμβαση αφορά την τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας καθώς και την διόρθωση απολήξεων υφιστάμενων στηθαίων.

  1. Γραμμική Οριοσήμανση

       Η γραμμική οριοσήμανση αφορά ανακλαστικές οριολωρίδες τοποθετημένες επί στηθαίου σε καμπύλες.  

  1. Φυτοκοπή-Κλαδοκοπή

     Αφορά την κοπή φυτών και κλαδιών για αύξηση της ορατότητας. Το πλάτος της επέμβασης ποικίλει από περιοχή σε περιοχή.

  1. Οριοδείκτες

      Αφορά την εγκατάσταση ή πύκνωση για οριοθέτηση της οδού, σε περιπτώσεις όπου, ή δεν απαιτείται ή δεν υπάρχει το διαθέσιμο πλάτος για την τοποθέτηση στηθαίου.

  1. Οδόστρωμα

  Αφορά επίστρωση ισοπεδωτικής και αντιολισθηρής στρώσης σε περιπτώσεις  σοβαρών φθορών οδοστρώματος.

  1. Έρεισμα

         Αφορά τον καθαρισμό και μόρφωση τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έρεισμα.

  1. Τάφρος

      Αφορά τον καθαρισμό αβαθούς τριγωνικής τάφρου από καταπτώσεις και φύτευση.

  1. Αποξηλώσεις-Καθαιρέσεις-Μεταφορά

Αφορά την μεταφορά πινακίδων που δεν είναι σε σωστή θέση και την καθαίρεση

Μοιράσου το άρθρο: