Σύμπραξη σχολείων της Ευρώπης για τον σχολικό εκφοβισμό στο Γυμνάσιο Πέτρας
7 Μαρτίου 2019
Εκδήλωση στην Καλλονή για την νέα ΚΑΠ
7 Μαρτίου 2019

Στα 3,5 εκατ. ευρώ τα κονδύλια για τις δημόσιες επενδύσεις από το LEADER στη Λέσβο

Μοιράσου το άρθρο:

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημερώνει ότι μετά από σχετικό αίτημα της Ομάδας Τοπικής Ανάπτυξης (Ο.Τ.Δ.) Λέσβου, διατίθεται συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 3.500.000 ευρώ περίπου, που αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων δημόσιου χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020.

Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ήδη ολοκληρωθεί και άμεσα θα γίνει η ένταξη των επιλέξιμων έργων στο ΠΑΑ, ώστε να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ δικαιούχων και Ο.Τ.Δ και να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.

Οι πόροι αυτοί θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια περιοχών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες που συνδέονται τόσο με τη νησιωτικότητα, όσο και με το μεταναστευτικό πρόβλημα.

Μοιράσου το άρθρο: