Απόπειρα εμπρησμού στα δικαστήρια Μυτιλήνης-Κλειστά σήμερα για το κοινό
18 Αυγούστου 2017
Στο Καρκινάγρι Ικαρίας παίζουν μπάσκετ.
18 Αυγούστου 2017

Έργα για την βελτίωση των δρόμων στην Ικαρία.

Μοιράσου το άρθρο:

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια της βελτίωσης του οδικού δικτύου στην Ικαρία, εκτελεί έργα ασφαλτόστρωσης, αντιστήριξης πρανών, τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας κλπ, σε επιλεγμένα τμήματα του Επαρχιακού και Δημοτικού δικτύου. Οι εργασίες εκτελούνται μέσω της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με την Εγνατία ΑΕ και μέσω συμβάσεων με αναδόχους.
Η χρηματοδότηση των 1.850.000 €, που θα διατεθεί στον οδικό άξονα Στελί – Φραντάτο – Ράχες θα βελτιώσει την κυκλοφορία των οχημάτων που τον χρησιμοποιούν. Αναμένονται επίσης οι δημοπρασίες έργων (συμπεριλαμβανομένου και του προηγούμενου έργου) για τη συντήρηση (τεχνικά έργα,  ασφαλτικές εργασίες, σήμανση, στηθαία ασφαλείας) τμημάτων των υπολοίπων οδικών αξόνων.
Η προγραμματισμένη δε, για το Σεπτέμβρη χορτοκοπή – κλαδοκοπή στο οδικό δίκτυο του νησιού με τη χρήση του μηχανήματος της Π.Ε. Σάμου, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο νησί.

Μοιράσου το άρθρο: