Η άλλη άποψη για τα Ενεργειακά θέματα
23 Ιανουαρίου 2020
Η έδρα του συντονιστικού της πυροσβεστικής στη Σάμο
26 Ιανουαρίου 2020

Αναγκαία η στελέχωση του Ειρηνοδικείου Ικαρίας για να μην κλείσει

¢äåéá áßèïõóá óôá äéêáóôÞñéá ôçò ðñþçí Ó÷ïëÞò Åõåëðßäùí, ôçí ÔåôÜñôç 08 Éïõíßïõ 2011. Ôñßùñç óôÜóç åñãáóßáò ðñáãìáôïðïßçóáí ïé äéêáóôéêïß õðáëëÞëïé. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Μοιράσου το άρθρο:

Με έγγραφο του, προς τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα, ο δήμος Ικαρίας, ζητάει την όσο το δυνατόν πιο άμεση στελέχωση του μοναδικού δικαστηρίου του νησιού αφού από τον Σεπτέμβρη του 2020 θα μείνει χωρίς υπαλλήλους. Ακολουθεί το κείμενο του δημάρχου κ. Ν. Καλαμπόγια όπου δίνει περισσότερες πληροφορίες.
«Από 1/01/2013 μοναδικό δικαστήριο στην Ικαρία είναι το Ειρηνοδικείο Ικαρίας με έδρα τον Άγιο Κήρυκο. Ωστόσο, από την αρχή της λειτουργίας του είναι υποστελεχωμένο, τουλάχιστον με μία οργανική θέση μονίμως κενή, έως και σήμερα που διαθέτει μόνο μία γραμματέα, δεδομένου ότι η δεύτερη γραμματέας βρίσκεται αποσπασμένη στο νησί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.
Ως εκ τούτου, σε λίγο καιρό το Ειρηνοδικείο θα οδηγηθεί σε βέβαιο κλείσιμο, καθώς η μόνιμη υπάλληλος, η κυρία Ξενάκη, πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί και η δεύτερη αποσπασμένη υπάλληλος, η κυρία Κάβουρα, θα επιστρέψει στην οργανική της θέση σε λίγους μήνες και έτσι και οι τρεις οργανικές θέσεις θα μείνουν κενές, καθώς το οργανόγραμμα προβλέπει δύο θέσεις γραμματέων και μία θέση κλητήρα. Επομένως, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του νησιού μας δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και θα πρέπει να μεταβαίνουν στο Ειρηνοδικείο της Σάμου για τις υποθέσεις τους με δικά τους έξοδα και με καθυστέρηση στην διεκπεραίωση τους. Αναγνωρίζετε πως η ζωή των κατοίκων της ακριτικής ιδίως Ελλάδος είναι πιο δύσκολη σε σχέση με αυτήν των ανθρώπων που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και σίγουρα καλύτερο θα ήταν να διευκολύνονται στην καθημερινότητα τους με νέες Υπηρεσίες και όχι με δυσλειτουργίες ή κλείσιμο των ήδη υπαρχουσών.
Πέραν τούτου, είναι επιτακτικής σημασίας η άμεση αποκατάσταση του εν προκειμένω προβλήματος δεδομένου ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως πολλές αιτήσεις πολιτών για εκδίκαση που εκκρεμούν ,αλλά πολύ περισσότερο καθυστερεί και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου με επακόλουθο την ταλαιπωρία των κατοίκων του νησιού, αφού πολλά νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες δίνονται από το Ειρηνοδικείο.
Σας καλούμε επομένως, όπως λάβετε υπόψη τα ανωτέρω για την άμεση στελέχωση του Ειρηνοδικείου με την ταχύτερη προκήρυξη θέσεων του ΑΣΕΠ και την πρόσληψη των απαραίτητων αρμοδίων υπαλλήλων.

Μοιράσου το άρθρο: