Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ικαρίας 2019
11 Φεβρουαρίου 2019
Εναλλακτική μετακίνηση στα νησιά
13 Φεβρουαρίου 2019

Δημοπράτηση 2ης φάσης του έργου Βιολογικού Καθαρισμού Αγίου Κηρύκου και Θερμών

Μοιράσου το άρθρο:

Ο Δήμος Ικαρίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 1.870.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Τρίτη 21/5/2019.
Το πρώτο τμήμα, του συνολικού έργου για την κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Αγίου Κηρύκου και Θερμών Ικαρίας που έχει τον τίτλο «Κατασκευή των αντλιοστασίων και των αγωγών προσαγωγής λυμάτων Αγίου Κηρύκου στην Ε.Ε.Λ. – έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων» με προϋπολογισμό 2.080.000 ευρώ, που είχε δημοπρατηθεί στις 28-11-2017 από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, ακόμα δεν έχει γίνει η εκκίνηση των εργασιών αφού η πρώτη και η δεύτερη εταιρία που είχαν κερδίσει τον διαγωνισμό αποσύρθηκαν και ο τρίτος στην σειρά αναμένεται να εγκατασταθεί.

Μοιράσου το άρθρο: