Τα «Ικαριώτικα πανηγύρια» στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της χώρας
12 Μαΐου 2020
Διαδικτυακή συζήτηση για τον θερμαλισμό και τον τουρισμό ευεξίας
13 Μαΐου 2020

Δήμος Ικαρίας: Μέτρα πρόληψης ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Μοιράσου το άρθρο:

Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε την 1η Μαΐου και διαρκεί έως και τις 31 Οκτωβρίου 2020, ο Δήμος Ικαρίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του λαμβάνει μέτρα πρόληψης για αποτροπή κινδύνων έναντι πυρκαγιάς. Με δεδομένο ότι η συνεργασία της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων.

Καλούνται λοιπόν, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια αυτών, να προβούν άμεσα σε αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα και απομάκρυνση αυτών, επίσης πρέπει να προβούν στην απομάκρυνση κάθε άλλου εγκαταλελειμμένου καυστού ή εκρήξιμου υλικού ή αντικειμένου, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, για όλη την αντιπυρική περίοδο.

Στην απευκταία περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 2 της προαναφερθείσας Πυροσβεστικής Διάταξης.
Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους.

Μοιράσου το άρθρο: