Δύο προτάσεις για μελέτες του δήμου Ικαρίας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
7 Νοεμβρίου 2018
Νομιμοποιήθηκε ο Βιολογικός Καθαρισμός Χίου, ανοίγει ο δρόμος για αναβάθμιση
8 Νοεμβρίου 2018

Ενημέρωση για την πορεία έργων και μελετών από την Π.Β. Αιγαίου για την Ικαρία

Μοιράσου το άρθρο:

Εκτός από το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ικαρίας» προϋπολογισμού 1.050.000 € που εκτελείται και αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης , τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας , κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης , σήμανσης ασφαλείας κλπ.
Έχουν δημοπρατηθεί τα παρακάτω έργα, όπου αναμένονται οι υπογραφές των συμβάσεων και η έναρξη των εργασιών:
α)για το δεύτερο σκέλος του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ικαρίας» προϋπολογισμού 750.000 €, που αφορά εργασίες συντήρησης και ιδιαίτερα στο οδικό τμήμα Στελί – Φραντάτο – Ράχες ,
β) για το έργο «Ασφάλεια και σήμανση Οδικού Δικτύου Ικαρίας» προϋπολογισμού 340.000 €,
γ) για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή Κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας» προϋπολογισμού 200.000 € , που αφορά εργασίες κτιριακών επισκευών,
δ) για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Λιμένα Αγ. Κηρύκου Ικαρίας» προϋπολογισμού 80.000 €, που αφορά κυρίως εργασίες αντικατάστασης των ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων του παραπάνω λιμένα,
ε) για το έργο «Δίκτυα Βιολογικού Καθαρισμού Αγ. Κηρύκου» προϋπολογισμού 1.127.000 €.
Το έργο «Καθαρισμός Ρεμάτων Ικαρίας Β Φάση» προϋπολογισμού 224.000 € , βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών δημοπράτησης
Το έργο του δρόμου «Κάλαμος – Νας» ολοκληρώνεται με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης προϋπολογισμού 1.000.000 € που αφορά εργασίες στο τμήμα πλησίον του οικισμού Να.
Στο στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης βρίσκονται τα έργα τόσο του «Δικτύου Βιολογικού Καθαρισμού Καραβοστάμου» , όσο και της «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Αγ. Κηρύκου Ικαρίας».
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μελέτες «Δρόμος Περδίκι – Αεροδρόμιο» , και «Αλιευτικό Καταφύγιο Καρκιναγρίου».
Σημειώνεται ότι εργασίες εκτελούνται ακόμα και σε τμήματα αρμοδιότητας συντήρησης Δήμου Ικαρίας.

Μοιράσου το άρθρο: