Έργα αναβάθμισης στον 1ο Δημοτικό Παιδικό-Βρεφονηπιακό Σταθμό Μυτιλήνης
14 Μαΐου 2020
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Μουσικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης
15 Μαΐου 2020

Ηλεκτρονικά 15-30 Μαΐου οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Μοιράσου το άρθρο:

«Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 13/5 από το υπουργείο Παιδείας οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με σχετικές διατάξεις, για το σχολικό έτος 2020-2021 στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.
Από το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) και με την υπ’ αρ. πρωτ. 127860/Δ1/13-08-2019 (ΦΕΚ 3233Β) ΚΥΑ, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας».
Τα νηπιαγωγεία στην Ικαρία θα είναι ανοικτά για πληροφορίες από τις 10 μέχρι τις 12
Τηλέφωνα:
1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κηρύκου 2275022208
2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κηρύκου 2275023298
Νηπιαγωγείο Χριστού Ραχών 2275041081
Νηπιαγωγείο Αγίου Πολυκάρπου 2275041483
Νηπιαγωγείο Ευδήλου 2275032930
Ειδικό Νηπιαγωγείο Καραβοστάμου 2275061279
Νηπιαγωγείο Καραβοστάμου 2275061303
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε οι επισκέψεις στα Νηπιαγωγεία δεν θα αποφευχθούν αφού θα πρέπει να προσκομισθούν, Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών, Βιβλιάριο Εμβολίων κτλ. αλλά δεν θα μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις εγγραφών..

Μοιράσου το άρθρο: