Απάντηση από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ικαρία.
18 Νοεμβρίου 2019
Ο “Αγαμέμνων” από την “ΘΕΣΙΣ” στο Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης
18 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση για επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων του Β. Αιγαίου για δράσεις το 2020

Μοιράσου το άρθρο:

Οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων πρέπει να είναι πολιτιστικοί σύλλογοι ή σωματεία που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και οι προγραμματισμένες δράσεις τους για το 2020 έχουν στόχο την ανάδειξη και προβολή της διαχρονικής ιδιαιτερότητας των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων των νησιών του Βορείου Αιγαίου σε όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς .
Οι συνολικές επιχορηγήσεις θα είναι στα πλαίσια του προβλεπόμενου ποσού στον προϋπολογισμό του 2020 και δεν μπορούν να δοθούν προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες σωματείων ή συλλόγων, παρά μόνον το κόστος της πραγματοποίησης πολιτιστικών δράσεων-εκδηλώσεων στις περιοχές δράσεις τους.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
Ο Φορέας που αιτείται την επιχορήγηση πρέπει να υποβάλλει προς την Περιφέρεια αίτηση, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που αιτείται να χρηματοδοτηθούν, με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων και προσδιορισμό του χρόνου και τόπου πραγματοποίησης τους.
Απολογισμός δράσεων του Συλλόγου ή σωματείου έτους 2018.
Καταστατικό του συλλόγου.
Πρακτικά του Δ.Σ. σχετικά με τη σύστασή του σε σώμα.
Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του συλλόγου.
Ορισμός μέλους για την είσπραξη.
Αντίγραφα από το TAXIS που να αποδεικνύουν ότι ο σύλλογος είναι φορολογικά ενεργός.
Για επιχορηγήσεις άνω των 3.000 ευρώ, εκτός όλων των παραπάνω, απαιτείται εγγραφή στο μητρώο επιχορηγούμενων φορέων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e–mail: [email protected] έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12μ.μ.
Περισσότερα στοιχεία οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι ή τα Σωματεία που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση θα βρουν στην Ιστοσελίδα της Π.Β.Α και συγκεκριμένα στο link: https://www.pvaigaiou.gov/ανακοινώσεις . Από το link αυτό θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης Επιχορήγησης.

Μοιράσου το άρθρο: