Εργατικό Κέντρο Χίου: διαμαρτυρία για κλείσιμο υποκαταστήματος ΕΤΕ
7 Ιανουαρίου 2021
Δωρεά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο νοσοκομείο Μυτιλήνης
7 Ιανουαρίου 2021

Προτάσεις υλοποίησης δράσεων από αθλητικούς συλλόγους ζητά η Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Μοιράσου το άρθρο:

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλεί τους Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και Φορείς που έχουν την έδρα τους στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σκοπό στο καταστατικό τους την ανάδειξη και ενίσχυση του αθλητισμού, να υποβάλουν Προτάσεις υλοποίησης δράσεων προκειμένου αυτές να ενταχθούν στο “Σχέδιο Δράσης – Αθλητισμός 2021” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή Προτάσεων για την ένταξή τους στο «Σχέδιο Δράσης – Αθλητισμός» της Αντιπεριφέρειας Αθλητισμού, το οποίο με τη σειρά του θα αποτελέσει μέρος του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021» της ΠΒΑ.

Οι Προτάσεις θα αφορούν την κατάρτιση ενός αθλητικού σχεδιασμού με δράσεις που θα συνδυάζουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την τουριστική προβολή των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στόχος η συν διοργάνωση αθλητικών δράσεων με μαζικό χαρακτήρα, η συν διοργάνωση δράσεων με στόχο τις μικρές και αναπτυξιακές ηλικίες, & η ανάδειξη υφιστάμενων σημαντικών αθλητικών θεσμών.

Δικαίωμα υποβολής Προτάσεων έχουν όλοι οι Αθλητικοί Σύλλογοι -Σωματεία και Φορείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σκοπός στο καταστατικό τους είναι η ανάδειξη, ενίσχυση, προστασία και προβολή του αθλητισμού. Οι Προτάσεις θα υποβάλλονται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του εκάστοτε Φορέα. Κάθε Φορέας έχει δικαίωμα υποβολής μίας Πρότασης. Οι Προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: [email protected] H υποβολή Προτάσεων θα ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00. Δε γίνονται δεκτές και δεν αξιολογούνται Προτάσεις που υποβάλλονται πέρα της ανωτέρω προθεσμίας.

Πληροφορίες για το «Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού» οι Φορείς μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Αθλητισμού Πολιτισμού Π.Ε Λέσβου και στα τηλ. 2251353913, 52122.

Περισσότερα στοιχεία για το «Σχέδιο Δράσης – Αθλητισμός 2021» υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της ΠΒΑ και συγκεκριμένα στο link: http://www.pvaigaiou.gov.gr/σχέδιο-δράσης-αθλητισμός/.

Μοιράσου το άρθρο: