Δίκτυο Πολιτών Χίου: δείχνει Τριαντάφυλλο για 2η Κυριακή
31 Μαΐου 2019
Έργα τέχνης από σκουπίδια – Μπράβο στο δημοτικό σχολείο Βαρειάς Μυτιλήνης
31 Μαΐου 2019

31 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος- Εκπαιδευτικά προγράμματα της “Πολιόχνης”

Μοιράσου το άρθρο:

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Μαΐου, με απόφαση που πήρε το 1988 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για να μας υπενθυμίζει τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

Τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα για την Ελλάδα αποκαλύπτουν αύξηση του αριθμού των παιδιών που πειραματίζονται με το τσιγάρο σε όλο και μικρότερη ηλικία. Η πρώτη επαφή με το τσιγάρο φαίνεται πως για αρκετά παιδιά γίνεται στην ηλικία των 11 ετών. Ταυτόχρονα, πάνω από τα μισά παιδιά εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα στο σπίτι τους και ακόμη περισσότερα σε παθητικό κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους.

Το κάπνισμα, όπως και πολλές άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές, μπορούν να αποτραπούν, αν υιοθετηθούν και εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα στρατηγικές πρόληψης στο χώρο του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας. Στόχος της πρόληψης είναι ο εξοπλισμός των παιδιών με τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να προστατεύσουν τον εαυτό τους και την υγεία τους.

Για το σκοπό αυτό το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λήμνου «Πολιόχνη» εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα στους μαθητές και τις μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των γονέων τους στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης. Τα εκπαιδευτικά υλικά που εφαρμόζονται είναι αναγνωρισμένα από τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ως κατάλληλα προγράμματα πρόληψης και από το Υπουργείο Παιδείας ως παιδαγωγικώς κατάλληλα.

Στα πλαίσια των παραπάνω δράσεων το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων «Πολιόχνη» στο διάστημα Φεβρουάριος – Μάιος 2019 εφάρμοσε το πρόγραμμα πρόληψης του καπνίσματος «Κάπνισμα; Όχι εμείς! σε συνολικά 54 μαθητές και μαθήτριες του 1ου και 2ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας με διάρκεια 10 συναντήσεις. Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτέλεσε η πρόληψη του καπνίσματος στα παιδιά του δημοτικού ενώ οι επιμέρους στόχοι περιελάμβαναν την παροχή έγκυρης και αξιόπιστης γνώσης σε σχέση με τις συνέπειες του καπνίσματος, την αναγνώριση των αρνητικών προτύπων (οικογένεια, ΜΜΕ, παρέα) που επηρεάζουν τη στάση και τις αντιλήψεις μας για το κάπνισμα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων έκφρασης της προσωπικής γνώμης και τρόπων να λέμε «όχι» σε ό,τι δε συμφωνούμε χωρίς να βλάπτουμε τους υπόλοιπους, την καλλιέργεια μιας στάσης φροντίδας του εαυτού και αυτοεκτίμησης και τη συνειδητοποίηση των ενηλίκων για την επιρροή που ασκούν ως μοντέλα στην ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών από μέρους των παιδιών. Παράλληλα, οι γονείς των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ενημερώθηκαν έγκυρα για το θέμα της εξάρτησης από τη νικοτίνη και τις επιπτώσεις του καπνίσματος, βοηθήθηκαν να αναγνωρίσουν την επιρροή που ασκεί η δική τους καπνιστική συμπεριφορά στη συμπεριφορά των παιδιών και ενημερώθηκαν για τους αποτελεσματικούς τρόπους συζήτησης τέτοιων θεμάτων με τα παιδιά τους

Μοιράσου το άρθρο: