Αιτήσεις για επανασύνδεση ρεύματος στο δήμο Λήμνου
19 Μαρτίου 2019
“Ο τάφος της αρχόντισσας από το Ίππειος” παρουσιάζεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου
19 Μαρτίου 2019

Πρόσβαση μονίμων κατοίκων σε περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης-Παράταση αιτήσεων στη Λήμνο

Μοιράσου το άρθρο:

Παρατείνεται η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης δικαιούχων στο έργο πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Λήμνου σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο παρατείνεται κατά πέντε μήνες, ήτοι μέχρι τις 19 Αυγούστου 2019.
Υπενθυμίζουμε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των κάτωθι Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ), οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο Α’ και Β’ Μέρος του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄169), μπορούν να υποβάλλουν στα ΚΕΠ της περιοχής τους τα προβλεπόμενα από την 3269/2018 ΚΥΑ δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να ενταχθούν σε αυτό (περισσότερα στοιχεία στο συνοδευτικό αρχείο).
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ
2309 Θάνος, ΛΗΜΝΟΥ
2310 Παραλία Θάνους, ΛΗΜΝΟΥ
298 Πλάκα, ΛΗΜΝΟΥ
299 Κάσπακας, ΛΗΜΝΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ταυτότητα, Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους, Λογαριασμός ΔΕΗ
Οι κάτοικοι των χωριών Θάνους και Κάσπακα θα υποβάλλουν τις αιτήσεις στο ΚΕΠ Μύρινας (ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2254350802, 2254350803)
και οι κάτοικοι της Πλάκας στο ΚΕΠ Κοντοπουλίου (ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2254041078, 2254041278)

Μοιράσου το άρθρο: