Μια χρονιά κοντά στους εκπαιδευτικούς, το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δ. Χίου
23 Μαΐου 2018
Στη Βουλή η καθυστέρηση αποκατάστασης των 8 σεισμόπληκτων σχολείων της Λέσβου από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
23 Μαΐου 2018

Νέο αίτημα για φοροελαφρύνσεις και αποζημιώσεις στη σεισμόπληκτη Βρίσα από την Περιφερειάρχη

Μοιράσου το άρθρο:

Τρόπους για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις τις Βρίσας που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου διερευνά η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μετά από νομική έρευνα της Περιφέρειας, δύναται να επιχορηγηθούν οι λιγοστές αυτές επιχειρήσεις εφόσον τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το θέμα αυτό επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, απέστειλε η Περιφερειάρχης Χριστιάνα Καλογήρου.
Με άλλη επιστολή η κυρία Καλογήρου ζητά από την Υφυπουργό Οικονομικών,  φορολογικές και ασφαλιστικές απαλαγές σε επιχειρήσεις  και νοικοκυριά που επλήγησαν από το σεισμό.

Επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση για αποζημίωση στις επιχειρήσεις

Όπως ήδη σας έχουμε γνωστοποιήσει, ο σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017  στη Λέσβο, μεταξύ των άλλων καταστροφών, προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις που αποτιμήθηκαν σε 236.751,74€, όπως αυτές έχουν καταγραφεί σε αναλυτικούς πίνακες που έχουν ήδη αποσταλεί από 23-10-2017 με το υπ. αριθ. Φ. ΠΟΛ.ΠΡ/265 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ωστόσο, με το υπ. αριθ. 3802/12-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης γνωστοποιήθηκε αρμοδίως η αδυναμία καταβολής των εν λόγω επιχορηγήσεων, λόγω σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης (άρθρο 36 του Ν. 2459/1997).

Επειδή εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένη την παροχή από την Πολιτεία επιχορήγησης στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διερεύνησε νομικά τη δυνατότητα παροχής σε αυτές κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα και με το ενωσιακό δίκαιο, όπως αυτό έχει επεξεργαστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με βάση την ως άνω αναλυτική νομική επεξεργασία, η οποία βρίσκεται στη διάθεσή σας, υφίσταται από το ενωσιακό δίκαιο η δυνατότητα κατάρτισης σχεδίου κρατικής ενίσχυσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις ώστε να αποκατασταθούν οι ζημίες τους, το οποίο θα πρέπει, υπό προϋποθέσεις, πρωτίστως να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  με σκοπό όπως τύχει της εγκρίσεώς της. Λόγω υπεροχής δε του ενωσιακού δικαίου έναντι του εθνικού, μια πιθανή τροποποίηση του ως άνω άρθρου θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στον ως άνω σχεδιασμό και να τροποποιηθεί νομίμως, ακόμα και ad hoc για την περίπτωση της ζημίας που υπέστη το νησί μας.

Κατόπιν της ανωτέρω νομικής δυνατότητας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε εκ νέου τη δυνατότητα επιχορήγησης των πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 επιχειρήσεων
στη Λέσβο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω επικοινωνία και επεξεργασία ενός σχεδίου που θα συνδράμει εμπράκτως τους πληγέντες με κάθε δυνατή ενίσχυση.

 

Επιστολή στην Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου για φορολογικές ελαφρύνσεις στους σεισμόπληκτους:

Με την αριθ. 950/12-02-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Η6Β465ΧΘ7-Τ7Σ) δόθηκε 6μηνη παράταση – ήτοι έως 12 Σεπτεμβρίου 2018 –  στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών  Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που έπληξε το νησί της Λέσβου την 12η Ιουνίου 2017.

Επειδή εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένη την παροχή από την Πολιτεία κάθε είδους οικονομικής στήριξης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διερεύνησε νομικά τη δυνατότητα παροχής σε αυτούς κρατικών ενισχύσεων (είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο), σύμφωνα και με το ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, η παράγραφος 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. θεωρεί ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά: … (β) οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα·

Με βάση την ως άνω αναλυτική νομική επεξεργασία, η οποία βρίσκεται στη διάθεσή σας, αλλά και σχετικών κατευθυντήριων εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υφίσταται η δυνατότητα παροχής στους κατοίκους της Λέσβου φορολογικών απαλλαγών αλλά και μείωσης ή απαλλαγής από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για όσο διάστημα κριθεί ότι αρκεί ώστε να αρθούν οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού της 12.6.2017.

Τις ανωτέρω ενέργειες κρίνουμε επιβεβλημένες και για διάστημα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς επίσης και την παράταση των προθεσμιών τακτοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεων και υποβολής φορολογικών δηλώσεων των πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω επικοινωνία και επεξεργασία ενός σχεδίου απαλλαγής των ως άνω πληγέντων από φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Μοιράσου το άρθρο: