Διαμαρτυρία προσφύγων με διανυκτέρευση στην Πλατεία Σαπφούς-Ζητούν να φύγουν από το νησί
22 Οκτωβρίου 2017
Στο Αναγνωστήριο Αγιάσου ο Στρατιωτικός Διοικητής Λέσβου
22 Οκτωβρίου 2017

Σε Erasmus για τη διαπολιτισμικότητα το ΕΠΑΛ Γέρας

Μοιράσου το άρθρο:

Το Επαγγελματικό Λύκειο Γέρας θα συμμετέχει, κατά την τριετία 2017 – 2020, ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ι.Κ.Υ.. Στη στρατηγική σύμπραξη συμμετέχουν σχολεία από έξι χώρες: την Ιταλία, την Τουρκία, τη Μάλτα, την Ελλάδα και τη Γερμανία, που είναι και η συντονίστρια χώρα.


Στόχος είναι η συνεργασία για την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην εμπέδωση της διαπολιτισμικότητας στο σχολική ζωή, προσφέροντας στους μαθητές τα κατάλληλα εφόδια και εμπειρίες για να μπορέσουν με επιτυχία να ανταπεξέλθουν ως ενήλικες στις ανάγκες μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
Ο τίτλος του προγράμματος είναι “Multicultural Aspects in our Schools” ή σε ελληνική απόδοση “Πολυπολιτισμικές Πτυχές των Σχολείων μας”. Είναι συνολικής διάρκειας 3 ετών και αποτελείται από τις ακόλουθες έξι θεματικές ενότητες:

 Την Γλώσσα και την Λογοτεχνία
 Την Μουσική και τον Χορό
 Το Διαθρησκειακό Διάλογο
 Τις Εικαστικές Τέχνες
 Την Πολιτική και την Ιστορία
 Την Καθημερινότητα και την Οικογενειακή Ζωή

Η κάθε ενότητα, διάρκειας έξι μηνών, προσδιορίζει και μια πολιτισμική πτυχή όπου οι μαθητές θα αναπτύξουν δράσεις για την προαγωγή της διαπολιτισμικότητας στα σχολεία μας.
Μέσα από αυτές τις δράσεις, το πρόγραμμα επιδιώκει να επιτευχθεί η γνωριμία και αποδοχή της πολιτισμικής ταυτότητας του άλλου και να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση, η αμοιβαιότητα και η αλληλεγγύη.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν έξι ταξίδια, ένα σε κάθε χώρα εταίρο, όπου θα συμμετέχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Στο εναρκτήριο ταξίδι, που έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Δεκεμβρίου 2017, στην Νάπολη της Ιταλίας, οι καθηγητές και οι μαθητές που θα συμμετάσχουν εκπροσωπώντας τα σχολεία των χωρών εταίρων, θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν από κοντά, να συζητήσουν, να θέσουν τις βάσεις και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων του προγράμματος.

 

Μοιράσου το άρθρο: