Νέα βάρκα με πρόσφυγες-μετανάστες βόρεια της Λέσβου
30 Ιουλίου 2020
Αιτήματα Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων για μετακινήσεις από τα νησιά
31 Ιουλίου 2020

Άνοιξε για τη Λέσβο το πρόγραμμα “Leader” για έργα δημόσιου χαρακτήρα

Μοιράσου το άρθρο:

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι, ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους και Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα να υποβάλλουν προτάσεις για αξιολόγηση, ένταξη και χρηματοδότηση. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους. Η πρόσκληση εφαρμόζει στο σύνολο της Νήσου Λέσβου.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε., Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το σκέλος του ΕΠΑΛΘ, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, δημοσίευσε σήμερα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Δημοσίου Χαρακτήρα όσον αφορά το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ.

“Θεωρούμε ότι η πρόσκληση αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει πόρους για την Νησιωτική Λέσβο που έχει σημαντική Αλιευτική Δραστηριότητα και Αλιευτικές κοινότητες. Έχουν προηγηθεί εντατικές διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου και αναμένουμε ουσιαστικές προτάσεις που θα αναδείξουν με φιλοδοξία την ικανότητα της Λέσβου για την επίτευξη στόχων, για αποτελεσματική τοπική διαχείριση, για βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί μας” τονίζει η διοίκηση της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Το στάδιο αυτό προηγείται πρόσκλησης για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα που θα ακολουθήσει.

Μοιράσου το άρθρο: