Αναβολή για Μάιο η δίκη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου
12 Νοεμβρίου 2019
Διαμαρτυρία Κοινότητας Μόριας και συλλόγων για τα λύματα του ΚΥΤ
12 Νοεμβρίου 2019

«Καινοτόμες δράσεις σε ένα ανοιχτό Σχολείο» από το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Μοιράσου το άρθρο:

Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης υλοποίησε το σχέδιο Erasmus +/KA1 με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις σε ένα ανοιχτό Σχολείο» και διάρκεια ενός έτους. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου και περιελάμβανε την παρακολούθηση δύο επιμορφωτικών προγραμμάτων:

  • Reading the city, the city as a resource in teaching and learning

(Διαβάζοντας την πόλη, η πόλη ως πηγή διδασκαλίας και μάθησης)

  • Facing behavioral problems

(Αντιμετωπίζοντας προβλήματα συμπεριφοράς)

Σκοπός της  πρώτης επιμόρφωσης ήταν η προετοιμασία  των συμμετεχόντων ώστε

– να εξετάσουν την πόλη ως δυναμικό οργανισμό από ιστορική, πολιτιστική και κοινωνικοπολιτική άποψη

– να μάθουν πώς η παγκοσμιοποίηση και η πολυμορφία εκφράζονται σε αστικά περιβάλλοντα

– να εξετάσει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας

– να έρθουν σε επαφή με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και να αναπτύσσουν τρόπους διερεύνησης πόλεων

– να μάθουν πώς να βοηθήσουν τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά, δημιουργικά και αντανακλαστικά. και να είναι ενεργοί πολίτες

– να ενημερωθούν με πρακτικές οδηγίες και πολιτικές για τον προγραμματισμό περιηγήσεων στην πόλη

– να εξοικειωθούν με την πρακτική χρήση τεχνολογίας (κάμερες, κινητά τηλέφωνα, tablet) για τη συλλογή δεδομένων από την πόλη

– να συζητήσουν τη χρήση των συλλεγόμενων δεδομένων σε διάφορες δραστηριότητες σε όλους τους τομείς του προγράμματος σπουδών σε συνδυασμό με τη σχολική πολιτική, την ηλικία και τις ικανότητες των μαθητών

– να επισκεφθούν ιστοσελίδες, μουσεία και μνημεία στις κυπριακές πόλεις και να σχεδιάσουν δραστηριότητες / προγράμματα.

Στόχος της δεύτερης επιμόρφωσης ήταν  οι συμμετέχοντες :

– να συζητήσουν το ρόλο της αποτελεσματικής διαχείρισης συμπεριφορών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

– να αποκτήσουν μια σειρά διδακτικών ιδεών, πρακτικών και πολιτικών που μπορούν να ελέγξουν καθημερινά περιστατικά, να μειώσουν την επέκταση και την επανάληψη

– να ενημερωθούν για την αδικία, το ρατσισμό και τον εκφοβισμό στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

– να ενημερωθούν για τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και τα βήματα που μπορούν να μειώσουν αυτά τα φαινόμενα

– να σχεδιάσουν μια σειρά δραστηριοτήτων, σχεδίων και προγραμμάτων σε όλους τους τομείς του προγράμματος σπουδών και της σχολικής ζωής

-να ενημερωθούν σχετικά με τα προγράμματα αντιρατσισμού και καταπολέμησης των ταραχών που εφαρμόζονται στην Κύπρο από το Υπουργείο Παιδείας και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς

– να συζητήσουν παραδείγματα δραστηριοτήτων / προγραμμάτων από τις χώρες των συμμετεχόντων

– να επισκεφθούν πολιτιστικούς χώρους και να σχεδιάσουν δραστηριότητες.

Φτάνοντας προς το τέλος του προγράμματος, τα αποτελέσματα ήταν ήδη ορατά:

Κατά τη διάρκεια της Θεματικής Εβδομάδας ή των εκπαιδευτικών επισκέψεων οι εκπαιδευτικοί αφού χρησιμοποίησαν το  υλικό που τους δόθηκε, εφάρμοσαν πρακτικά στους μαθητές καινοτόμες βιωματικές δράσεις  προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες.

Ο Σύλλογος διδασκόντων αφού ενημερώθηκε από του επιμορφούμενους και είδε τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών ζήτησε να του επιδοθεί το εκπαιδευτικό υλικό.

Τέλος υλοποιήθηκε διάχυση του προγράμματος στους γονείς και σε αντίστοιχα σχολεία και φορείς κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης της σχολικής χρονιάς.

Οι δράσεις του σχολείου που πραγματοποιήθηκαν  έχουν αναρτηθεί στο blog του σχολείου: http://5ogymnasiomytilinis.blogspot.com/

Μοιράσου το άρθρο: