2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας: Η Λέσβος είναι θεραπεία
18 Σεπτεμβρίου 2019
2ο περιπολικό στο Δήμο Δυτικής Λέσβου
18 Σεπτεμβρίου 2019

Νέα παράταση για το πρόγραμμα Leader

Μοιράσου το άρθρο:

Νέα παράταση του Προγράμματος LEADER/CLLD  δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ είναι πλέον η Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΤΑΛ Α.Ε, όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, με προθεσμία για να κατατεθεί ο “φυσικός φάκελος”, δηλαδή η πρωτότυπη αιτήση στήριξης, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση στήριξης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της Αίτησης Στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) – (ΠΕΜΠΤΗ) 17.10.2019, και ώρα 15:00.

Οι Τροποποιήσεις της πρόσκλησης που στην παρούσα απόφαση αφορούν μόνο την καταληκτική ημερομηνία αναφέρονται στην νέα έκδοση που αναρτάται στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε., οι μεταβολές έχουν επισήμανση κειμένου με κίτρινο χρώμα.

Η ημερομηνία υποβολής του Φυσικού Φακέλου αποτελεί την ολοκληρωμένη κατάθεση, στα γραφεία της ΟΤΔ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε, στη διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 4, 81131 ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ. (την ημερομηνία αυτή πρέπει να λάβουν υπόψη οι υποψήφιοι δικαιούχοι για αποστολή με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά). Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών (ημερομηνίας και ώρας) και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ηλεκτρονική υποβολή-οριστικοποίηση της πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Μοιράσου το άρθρο: