Πανελλήνιο πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας 2019 στην Λιβαδειά
22 Ιουλίου 2019
7 Words street college στη Λέσβο
22 Ιουλίου 2019

Παράταση πρόσκλησης για το πρόγραμμα Leader

Μοιράσου το άρθρο:

Συνεδρίασε η Επιτροπή διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΟΚ) LEADER/CLLD της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου», Υπομέτρο 19.2,  και εξέτασε αιτήματα και παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία ενημέρωσης-εμψύχωσης για την δημοσιευμένη πρόσκληση. Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, την εγκεκριμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Λέσβου, η ΕΤΑΛ Α.Ε. προέβη σε απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης και ορισμένων εντύπων αυτής. Με την απόφαση της συνεδρίασης νο.15/15.07.2019, τροποποιείται το άρθρο 7 της πρόσκλησης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ είναι πλέον η Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έως την Δευτέρα, 30.09.2019, με προθεσμία για να κατατεθεί ο “φυσικός φάκελος”, δηλαδή η Πρωτότυπη αίτηση στήριξης, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση στήριξης ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία οριστικοποίησης της Αίτησης Στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) – (Δεύτερα) 07.10.2019, και ώρα 15:00. Οι Τροποποιήσεις της πρόσκλησης σε επιμέρους έντυπα όπως π.χ. στους ΚΑΔ Δραστηριοτήτων αναφέρονται διεξοδικά στις νέες εκδόσεις των αρχείων που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε., οι μεταβολές έχουν επισήμανση κειμένου με κίτρινο χρώμα.

Η ημερομηνία υποβολής του Φυσικού Φακέλου αποτελεί την ολοκληρωμένη κατάθεση, στα γραφεία της ΟΤΔ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε, στη διεύθυνση Ερμού 4, 81131 Μυτιλήνη – Λέσβος. (την ημερομηνία αυτή πρέπει να λάβουν υπόψη οι υποψήφιοι δικαιούχοι για αποστολή με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά). Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η Εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή-οριστικοποίηση της πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Μοιράσου το άρθρο: