Χαιρετισμός του δημάρχου Ικαρίας Ν. Καλαμπόγια στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
14 Σεπτεμβρίου 2020
Μηχανοκίνητη πορεία για προσφυγικό – μεταναστευτικό από το Εργατικό Κέντρο Λέσβου
14 Σεπτεμβρίου 2020

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδραιώνει την αριστεία στην περιοχή του Αρχιπελάγους

Μοιράσου το άρθρο:

“Σε μια εποχή ριζικών μετασχηματισμών και ενώ ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας εξακολουθεί να ξετυλίγεται και ενδεχομένως να επιδεινώσει τις περιφερειακές ανισότητες, προκαλώντας οικονομική ύφεση, ανεργία και υποβάθμιση της ποιότητας της απασχόλησης”, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – όπως αναφέρει –  “προτάσσει για το μέλλον την Επιστημονική και Τεχνολογική Πρόοδο και Αριστεία, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, και στην προώθηση της Καινοτομίας στις νησιωτικές κοινωνίες των δύο Περιφερειών του Αιγαίου Αρχιπελάγους”.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και συγκεκριμένα της δράσης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», αντλούνται, χάρη στη συλλογική προσπάθεια των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αιγαίου, πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ, για τη χρηματοδότηση έξι ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου και μίας υποδομής στην οποία συμμετέχει ως Εταίρος.

“Η μεγάλη πρόκληση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – σημειώνεται – είναι η κάλυψη των αναγκών των νησιωτικών κοινωνιών των Περιφερειών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου σε επιστημονική γνώση, τεχνολογική και επιχειρηματική ανακάλυψη, έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο και οι τοπικές κοινωνίες να μπορέσουν από κοινού να αντιμετωπίσουν τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις, καθώς και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις μεγάλες πιέσεις που δέχονται”.

Οι Ερευνητικές Υποδομές που εγκρίθηκαν για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου περιλαμβάνουν δύο ιδρυματικές ερευνητικές υποδομές για την ενίσχυση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Πολιτισμό και στον Τουρισμό και την ενίσχυση της Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Αριστείας, καθώς και πέντε θεματικές διεπιστημονικής προσέγγισης υποδομές που αφορούν στην αγροδιατροφή, στο παράκτιο περιβάλλον και στη διαχείριση κινδύνων σε νησιωτικές περιοχές, στη ναυτιλία, στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην βιοοικονομία.

Μοιράσου το άρθρο: