Τελετή Ορκωμοσίας Νεοσυλλέκτων Οπλιτών
22 Οκτωβρίου 2019
1o Ελληνο-Αμερικανικό φοιτητικό «Designathon» για την βιώσιμη ανάπτυξη της Λέσβου
22 Οκτωβρίου 2019

Υποχρέωση εγγραφής εταιρειών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Μοιράσου το άρθρο:

Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του ότι όλα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να τηρούν το μητρώο πραγματικών δικαιούχων για να μπορούν να χορηγούν τις πληροφορίες αυτές στα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του νόμου 4557/2018 (Εξωτερικούς Λογιστές, Ορκωτούς λογιστές, τράπεζες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ) σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018.

Σκοπός του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων είναι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρησιμοποίησής τους για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με την με αρ.: 67343 ΕΞ 2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2443/20-6-2019, Τεύχος Β΄), θεσπίζεται η «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβλέπεται η υποχρέωση εγγραφής για όλες τις εταιρείες στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα:

· Πρέπει να δηλωθούν όλοι οι Πραγματικοί Δικαιούχοι των εταιρειών (Μέτοχοι, Εταίροι, Μέλη Δ.Σ., Διαχειριστές )

· Πρέπει η κάθε εταιρεία να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο ως νόμιμο εκπρόσωπο (Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Διαχειριστή της Εταιρείας)

· Επειδή η δήλωση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων γίνεται με τους Κωδικούς Taxisnet του Εκπροσώπου, θα πρέπει να σταλούν άμεσα στους λογιστές οι εκπρόσωποι οι εκπρόσωποι με τους Κωδικούς Taxisnet για τον Διαχειριστή – Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Προθεσμίες λήξης καταχώρισης στο Μητρώο

Για τις Ι.Κ.Ε, ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΕΣ, ΝΠΔΔ, ΑΜΙΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΕΣ. Ι.Κ.Ε. 01/11/2019

Για τις ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ, ΟΕ 29/11/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

· Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.

· Με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Μοιράσου το άρθρο: