Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου
11 Δεκεμβρίου 2018
Διανέμουν τρόφιμα σε Απόρους
11 Δεκεμβρίου 2018

Ενημερώνουν τα μέλη τους για τις αγωγές αναδρομικών

Μοιράσου το άρθρο:

O Σύλλογος Συνταξιούχων του Δημοσίου  ενημερώνει τα μέλη του ότι μπορούν να καταθέσουν   αγωγή αναδρομικών που έχουν παρακρατηθεί μέσω δικηγόρου, ενώπιον του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζοντας το ακριβές ποσό των αναδρομικών  που του έχουν παρακρατηθεί. Με την ίδια αγωγή  μπορεί να ζητηθούν τα δώρα εορτών και επιδομάτων αδείας.

Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης έχει επιβληθεί μόνο στις κύριες Συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1400,01 ευρώ ακαθάριστα τον μήνα, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα του Συνταξιοδοτικού φορέα (ΓΛΚ ΕΦΚΑ) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα εξομάλυνσης.

Τα παραπάνω οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης (8 Φεβρουαρίου 2017).

Σε ότι αφορά την κύρια Σύνταξη ,για τις μειώσεις σύμφωνα με τις δ/ξεις των Ν.4051/2012 και 4093/2012, μπορούν να ασκηθούν ενστάσεις ενώπιον του Α Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ατομικά.

Μοιράσου το άρθρο: