Ο Αρχηγός ΓΕΣ σε άσκηση Εθνοφυλάκων στη Λέσβο
17 Σεπτεμβρίου 2019
Ενημέρωσε τον Υπουργό για την κατάσταση που επικρατεί στο ΚΥΤ της Σάμου
17 Σεπτεμβρίου 2019

«Βήματα για τη ζωή» από το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης του νοσοκομείου Σάμου.

Μοιράσου το άρθρο:

Δύο νέα προγράμματα για παιδιά θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης του νοσοκομείου Σάμου.

 

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

Πρόγραμμα ομάδας παιδιών «Βήματα για τη ζωή» για παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών

Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται μια ημέρα την εβδομάδα, σε χώρο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. και θα διαρκούν 1 ώρα. Η ώρα συνάντησης θα είναι στις 14:00.

Ταυτότητα: Πρόκειται για ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων κατάλληλο για παιδιά Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού.

Στόχος: Να διδαχθούν τον τρόπο που σκέφτονται και να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να αποφεύγουν τις συγκρούσεις και να παίρνουν σωστές αποφάσεις, για να λύσουν τα προβλήματα τους.

Δεξιότητες που διδάσκονται:

 • Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης
 • Αναγνώριση και διαχείριση συναισθήματος 
 • Επίλυση προβλημάτων

 • Συγκέντρωση προσοχής

 • Συμμετοχή και συνεργασία σε ομάδα

 • Αποφυγή εκδήλωσης σωματικής και λεκτικής επιθετικότητας

 • Αποφυγή θυματοποίησης

 • Θα δοθεί επίσης ιδιαίτερη σημασία στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Μέθοδοι: Τα παιδιά διδάσκονται δεξιότητες μέσω των τεχνικών της αφήγησης ιστοριών, κουκλοθέατρου, συζήτησης, παιχνιδιών.

 

Πρόγραμμα ομάδας παιδιών ηλικίας 8-10 ετών

Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται μια ημέρα την εβδομάδα, σε χώρο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. και θα διαρκούν 1 ώρα.  Η ώρα συνάντησης θα είναι στις 14:00.

Ταυτότητα: Πρόκειται για ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης, πρόληψης και διαχείρισης του άγχους καθώς και  ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης  σε παιδιά σχολικής ηλικίας 8 – 10 ετών.

Αναλυτικότερα οι στόχοι θα είναι οι εξής:

 • Να αναγνωρίζει και να κατονομάζει τα συναισθήματα και το πώς αυτά συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και συμπεριφέρεται.
 • Να εφαρμόζει δεξιότητες συναισθηματικής ανθεκτικότητας σε προβληματικές καταστάσεις και σε αρνητικά γεγονότα, χωρίς την υποστήριξη άλλου προσώπου.

 • Να έχει μια ρεαλιστική αντίληψη για τις ικανότητες και το δυναμικό του (ενδιαφέροντα, δεξιότητες, συμπεριφορά).

 • Να διατηρεί τον αυτοέλεγχο όταν αναστατώνεται, αγχώνεται, θυμώνει.

 • Να αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους

 • Να αναγνωρίζει και να σέβεται τα συναισθήματα των άλλων

 • Να δουλεύει ομαδικά.


Σε περίπτωση επιθυμίας για συμμετοχή μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα : 2273 3 50501 και 2273 3 50514 έως τις 20/9/2019.

Μοιράσου το άρθρο: