Καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για το γάλα
21 Ιουνίου 2019
¨Σεβασμός στη ζωή¨ – Εκδήλωση για την παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών
21 Ιουνίου 2019

1η Ιουλίου ξεκινά το κτηματολόγιο σε Λέσβο και Λήμνο

Μοιράσου το άρθρο:

Ξεκινά την 1η Ιουλίου η κτηματογράφηση στο υπόλοιπο της Λέσβου, στη Λήμνο και στον Αη Στράτη .  Επίσιμη ανάρτηση δεν εχει γίνει στην ιστοσελίδα του εθνικού κτηματολογίου σύμφωνα με την ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, το κτηματολόγιο θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου.

Τρεις μήνες θα διαρκέσει η υποβολή δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού , από την ημερομηνία έναρξης, και έξι μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού

Στη Λέσβο σημεία εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών θα υπάρξουν σε Μυτιλήνη, Πλωμάρι, Αγιάσο, Μύθημνα και Άντισσα ενώ γραφείο κτηματογράφησης θα λειτουργήσει στην Καλλονή. Το κόστος για τους ιδιοκτήτες δεν είναι ανά ακίνητο αλλά ανά δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Πριν επισκεφτείτε το Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει :

1. Να βρείτε και να συγκεντρώσετε όλους τους τίτλους, δηλαδή τα νομικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν το δικαίωμα για το οποίο θα υποβάλετε δήλωση

2. Να βρείτε το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου εάν υπάρχει ή/και να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εντοπίσετε και να υποδείξετε τη θέση του ακινήτου σας στον χάρτη (στην περίπτωση αυτή σκόπιμο είναι να προσκομίσετε κατά την υποβολή εκτύπωση από την υπηρεσία θέασης – Δείτε ακολούθως οδηγίες).

3. Να έχετε μαζί σας φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητα και ενός αποδεικτικού του Αριθμού Φορολογικού μου Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

4. Αν τη δήλωση την υποβάλει τρίτος για λογαριασμό σας, να έχει απλή εξουσιοδότηση εφόσον η δήλωση έχει συμπληρωθεί (στο κατάλληλο έντυπο) και υπογραφεί από εσάς, τον κύριο του δικαιώματος. Εάν τη δήλωση την υποβάλει και την υπογράψει τρίτος, τότε αυτός θα πρέπει να έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Μοιράσου το άρθρο: