«Μικρές ιστορίες για αγρίους» από το Εθνικό θέατρο και τον δήμο Ικαρίας
11 Απριλίου 2019
Ν. Σαντορινιός: To Μεταφορικό Ισοδύναμο επεκτάθηκε με επιτυχία και στα καύσιμα
12 Απριλίου 2019

Οικονομική ενίσχυση σε 88 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους

Φούρνοι

Μοιράσου το άρθρο:

Οικονομική ενίσχυση σε 88 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας, για το 2019, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000,00 ευρώ ενέκρινε Το Υπουργείο Εσωτερικών . Για το Βόρειο αφορά τους Δήμους:

ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 172.200
ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 245.600,
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 182.000
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 177.100,
ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 173.700

Εκτός από τον πληθυσμό, πλέον λαμβάνονται υπόψη και μια σειρά άλλοι παράμετροι όπως η ορεινότητα, η νησιωτικότητα, καθώς και τα επίπεδα της ανεργίας και της φτώχειας. Οι εν λόγω ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ειδικότερα, Α) Δικαιούχοι της κατανομής είναι:

1) οι Δήμοι νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

2) οι Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στο άρθρο 2B του ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 τουν.4555/2018μεπληθυσμόέως 30.000 κατοίκους.

Β)Από το συνολικό ποσό κατανομής

1) ποσό ύψους 14.960.000,00 € κατανέμεται ισόποσα σε κάθε δικαιούχο Δήμο,

2) ποσό ύψους 5.637.000,00 € κατανέμεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Μοιράσου το άρθρο: