8 υποψήφιοι στη Χίο κάνουν το “άλμα” με τον Κώστα Μουτζούρη
11 Απριλίου 2019
Άλλοι 5 υποψήφιοι με τον Παναγιώτη Χριστόφα
11 Απριλίου 2019

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2019

Μοιράσου το άρθρο:

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα πρέπει οι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να δικαιούνται τις αγροτικές επιδοτήσεις για το 2019.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

«10 Απριλίου ξεκινά η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2019, δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο. Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2019ημέρα Τετάρτη, ενώ για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων-άρθρο 13, Καν(ΕΕ)640/2014).

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού το έγγραφο «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2019& ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» για την υποβολή της αίτησης.»

Μοιράσου το άρθρο: