5 Δεκεμβρίου 2017

Ο αντιβασιλικός αγώνας στη Λέσβο 43 χρόνια πριν

Οι Φίλοι  Ιστορικής  Μνήμης  και  Πολιτιστικής  Δημιουργίας  ξεκινούν  μια  αναφορά  στον  αντιβασιλικό  αγώνα  του  Δεκεμβρίου  1974.  […]