5 Μαρτίου 2018

Συνάντηση εκπαίδευση για την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια από τον ΕΟΣΣ

Στα πλαίσια των Δράσεων Βiv: «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Βιολογικής Καλλιέργειας με πιστοποίηση […]