26 Οκτωβρίου 2017

Αίτηση ακύρωσης του περιορισμού κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο στα νησιά

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) προσέβαλε με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας […]