1 Οκτωβρίου 2017

Συνάντηση εργασίας με θέμα τη «Σκόπιμη καταστροφή και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών»

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας  για το συμβούλιο της Ευρώπης  πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στη Βουλή  μεταξύ του […]