4 Δεκεμβρίου 2017

Ο Ε.Ο.Σ.Σάμου συμμετέχει σε προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

Με στόχο  τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων προς όφελος τόσο του παραγωγού όσο και […]