19 Σεπτεμβρίου 2018

Σύσκεψη στη Λέσβο για πρότυπη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και άρδευσης στην Άντισσα

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος HYDROUSA το οποίο συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού […]