3 Ιουνίου 2019

Πρόσληψη 19 εποχιακών πυροφυλάκων από το Δήμο Χίου

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για […]
2 Ιουλίου 2018

Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο για πυροφύλακες, μέχρι σήμερα 2/7

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση […]