18 Ιουνίου 2019

Πιστοποίησαν είκοσι πολίτες στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ,

Άλλος ένας επιτυχημένος κύκλος, Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, ο 11ος  κατά σειρά   ολοκληρώθηκε στους Φούρνους  από την  ομάδα […]