22 Φεβρουαρίου 2019

Ομιλία Δ.Μουντράκη για τα ενεργά ρήγματα του Ελληνικού χώρου

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών» διοργανώνει την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, […]