19 Νοεμβρίου 2020

Αναζητούν λύση στο ζήτημα των ψυχικά πασχόντων ατόμων

Το ζήτημα των ψυχικά πασχόντων ατόμων τα οποία χρήζουν ακούσιας νοσηλείας, ήταν το αντικείμενο της συζήτησης […]