15 Μαρτίου 2019

Η “Δημοκρατική Μυτιλήνη” για την επίθεση εναντίον της εκδότριας της εφημερίδας “Πολιτικά”

Η Συντονιστική Επιτροπή της παράταξης «Δημοκρατική Μυτιλήνη» πληροφορήθηκε την επίθεση εναντίον της εκδότριας της εφημερίδας “Πολιτικά”. […]