18 Σεπτεμβρίου 2019

Νέα παράταση για το πρόγραμμα Leader

Νέα παράταση του Προγράμματος LEADER/CLLD  δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – […]
22 Ιουλίου 2019

Παράταση πρόσκλησης για το πρόγραμμα Leader

Συνεδρίασε η Επιτροπή διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΟΚ) LEADER/CLLD της […]