12 Απριλίου 2019

Προχωρά το έργο του κεντρικού λιμένα Φούρνων από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εγκρίθηκε και δόθηκε η σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου […]