5 Σεπτεμβρίου 2019

Στη Χίο το 11ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Βορειοανατολικού Αιγαίου

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες της χώρας, στη συνεχή προσπάθειά της […]