16 Ιουλίου 2019

«Αγαμέμνων» του Αισχύλου από την «ΘΕΣΙΣ»

Κάστρο Μυτιλήνης | Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουλίου |21:00 Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις Βάκχες του […]