18 Οκτωβρίου 2019

Καθαρισμός ακτών σε Μόλυβο και Πέτρα

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου συνεχίζοντας την προσπάθεια ενθάρρυνσης, στήριξης αλλά και σχεδιασμού εθελοντικών δράσεων, συμμετείχε σήμερα […]