9 Αυγούστου 2019

Μονάδα βρογχοσκόπησης απέκτησε το Νοσοκομείο της  Σάμου

Σύγχρονη μονάδα βρογχοσκόπησης απέκτησε το Νοσοκομείο της  Σάμου μετά από δωρεά γυναίκας που θέλησε να διατηρήσει […]