21 Νοεμβρίου 2018

Προσλήψεις προσωπικού στο νοσοκομείο της Σάμου

Ένας επιπλέον επικουρικός  ιατρός ειδικότητας ορθοπαιδικής ανέλαβε τα καθήκοντά του ανεβάζοντας τον αριθμό όσων ειδικευμένων γιατρών […]