30 Σεπτεμβρίου 2019

Επαναφέρει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τα θέματα για τις διοικήσεις Νομικών Προσώπων Δ. Χίου

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων σε […]
26 Σεπτεμβρίου 2019

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου για συγκροτήσεις συμβουλίων και επιτροπών, 26/9/2019

Με 41 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και με διαχωρισμό σε ενότητες, συνεδριάζει στις 6.00 το […]
2 Σεπτεμβρίου 2019

Δημαιρεσίες στο Δήμο Χίου: Πρόεδρος Π. Καλογεράκης, συστάσεις Επιτροπών

Με την εκλογή στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου τον Παύλο Καλογεράκη, του Αντιπροέδρου τον […]