9 Οκτωβρίου 2018

Σε ισχύ ο περιορισμός του εργαλείου της βιντζότρατας. Ημίμετρο τονίζει το “Αρχιπέλαγος”

Στις 4/10 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 4421/2018) η απόφαση για τα […]